Menu Sluiten

Beste Old Grolschen; jullie kennen allemaal ons stadsmuseum aan de Mattelierstraat 33; jullie zijn er ongetwijfeld ook wel eens geweest. Maar dat museum dat zich steeds meer gaat toeleggen op de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog, gaat verkassen.

Er zijn grootse plannen om het museum onder te brengen in de oude Calixtuskerk met als naam: Museum 1627.

Het blijkt in de praktijk dat het huidige museum te klein is om alle bezoekers - een kleine 4.000 op jaarbasis - fatsoenlijk te kunnen opvangen en van de noodzakelijke informatie te voorzien. Bovendien is het in de oude Calixtuskerk aangebrachte dure klank - en lichtspel in de praktijk toch niet zo’n publiekstrekker als was gedacht. Daarom is gekozen voor een ander aanpak: een groots opgezet ‘Museum 1627’ in de oude Calixtuskerk met het andere verhaal van de Tachtigjarige Oorlog.  Er zijn ook plannen om in de voormalige kerk een verdieping aan te leggen waarop dan exposities te zien zijn. Het geheel gaat zo’n miljoen euro kosten, maar daarmee wordt het volgens de plannenmakers wel een museum dat de nodige aantrekkingskracht zal hebben en waarbij wordt gerekend op een bezoekersaantal van 15.000 per jaar.

Het zijn behoorlijk rigoureuze plannen die in 2019 verder moeten worden uitgewerkt. Het is wel duidelijk dat in Groenlo volop wordt ingezet op die Tachtigjarige Oorlog, waarin het stadje zelf zo’n markante rol heeft vervuld die in ‘Holland’ overigens nog steeds wat onderbelicht is gebleven. Daar komt nu verandering in, zo is de bedoeling!

Ferry Broshuis

De oude Calixtus straks een museum? (Foto Laurens Gebbink).