Menu Sluiten

Fotoboeken_en_bijeenkomsten van de club van Old Grolschen

Klik op de knoppen hieronder om naar de juiste bijeenkomst te gaan

Bijeenkomst 15 oktober 2023

Verslag van de bijeenkomst 15 oktober 2023

(volgt)

Verslag bijeenkomst 13 oktober 2019 Club van Old Grolschen bij de Lange Gang te Groenlo.

Op zondag 13 oktober 2019 bewegen zich ruim veertig leden van de Club van Old
Grolschen richting De Lange Gang in de Kevelderstraat te Groenlo om de halfjaarlijkse
bijeenkomst van de voornoemde club bij te wonen. Het begint zo langzaamaan een
gewoonte te worden dat het weer meewerkt om buiten te kunnen zitten.
Onze voorzitter Joop Meulenbeek opent om 12.17 uur deze vergadering met een hartelijk
woord van welkom. Hij wijst op het gegeven dat een nieuw gezicht aan de bestuurstafel zit,
met name Henri van Uem , die straks gaat vertellen waarom hij daar zit.
Ons clublied -’n Leedjen van Grol- wordt door allen uit volle borst meegezongen. Bekend
wordt gemaakt dat de volgende bijeenkomst is op zondag 19 april 2020 Marveld te Groenlo.
Voorzitter Joop geeft het woord aan bestuurslid Annet die terugblikt op enkele
bijzondere gebeurtenissen in Groenlo van het afgelopen halfjaar:
Na anderhalf jaar hebben de twee Grolse voetbalclubs overeenstemming bereikt en zijn
samengegaan tot één voetbalvereniging. Diverse kenmerken van beide voormalige clubs
zijn o.a. terug te vinden op de kledij van de leden.
Het bankgebouw van de RABO bank te Groenlo is verkocht aan een stichting ‘de
Lichtenvoorde’. Op de begane grond is nog een klein kantoortje overgebleven voor de Rabo
medewerkers(sters).
Met haar diverse gebrouwen bieren heeft het Brouwersnös, de bierbrouwerij van Grolle, in
Londen maar liefst zes prijzen in de wacht gesleept. Tijdens de Slag um Grolle wordt door
hen een speciaal bier in de markt gezet. Deze moet geweldig goed smaken.
De Grolsche kermis 2019 gaat de geschiedenis in met het gegeven dat voor het eerst
dames met het vogelschieten mee mochten doen. Het vogelschieten zelf was, in ieder geval
voor de vogel, een bijzonder lange ‘martelgang’. Pas om half zes, bijna in de avond, kwam
het kleine armzalig hoopje vogel naar beneden. Het wel erg late genadeschot is verricht
door de heer Harry Weenink.
De kerken Groenlo; st. Paulus en Lichtenvoorde; st. Ludgerus gaan de krachten bundelen.
Dit alles vanwege grote terugloop van de kerk bezoeken.
Koningin Máxima is onlangs in Groenlo geweest om o.a. een mestvergisting te bekijken.
De voorbereidingen, voor de Slag om Grolle aankomend weekend, is in volle gang en hier
en daar duidelijk zichtbaar.

Jos, de penningmeester , mag ons vertellen dat de financiële zaken tot nu toe goed zijn
verlopen. Het ziet er naar uit dat onze club met een batig saldo afscheid gaat nemen van het
jaar 2019. Enkele leden moeten nog wel hun contributie voldoen voor 2019.
Joop vraagt kandidaten voor de kascommissie. Iet Pothof-Moormann en Harry
Groot-Kormelink vormen de nieuwe kascie.
Henri krijgt de gelegenheid zich voor te stellen en doet zijn verhaal over de invulling van
zijn functie zoals ledenadministratie en werkzaamheden aan de website. Met diverse
plannetjes gaat Henri pogen er iets van te maken daarbij rekening houdend met de
privacywetgeving en zéér belangrijk wat er, vanuit de leden, geleverd wordt aan
bijvoorbeeld artikelen.

Annet maakt het middagprogramma bekend:
Om 13.00 uur kan men lunchen (voor eigen rekening).
Om 14.15 uur worden we verwacht bij de stadsboerderij aan de Notenboomstraat. Aldaar
worden we in twee groepen gesplitst om beurtelings een film te bekijken met een bak koffie
dan wel thee, en/of een tentoonstelling bezichtigen van oude foto’s over Gondelvaart,
Sprookjesstad en Grol 700 jaar stadsrechten.
Om 15.45 uur Zijn we allemaal weer in De Lange Gang om rond de klok van 16.00 uur uitleg
te krijgen van Edwin Grothe over het ontstaan en de groei van de Slag Um Grolle en de
organisatie nu.
Het buffet (diner) staat om ongeveer 18.00 uur klaar. Rond 19.00 uur zal de dag afgesloten
worden en keert ieder weer huiswaarts.
Voorzitter Joop dank ieder voor haar/zijn inbreng en sluit de vergadering om 12.44
uur.

Dagverslag 13-10-2019:

Na de lunch gingen de meesten te voet richting Notenboomstraat. We werden al opgewacht
door Henny Garstenveld en nog enkele vrijwilligers die speciaal voor ons de stadsboerderij
opende. De tentoonstelling van oude foto’s over sprookjesstad, gondelvaart en Grol 700 jaar
stadsrechten, evenals de oude krantenknipsels, waren erg interessant en voor velen
herkenbaar. Na afloop van het bezoek aan de prachtige stadsboerderij deelde Annet aan de
drie vrijwilligers(sters) nog een attentie uit voor de moeite die ze genomen hebben om
speciaal open te zijn voor ons.

Terug in de Lange Gang gaf Edwin Grothe een lezing over het ontstaan van het inmiddels
groot geworden evenement De Slag Um Grolle. Dat vier mensen het oorspronkelijk
kleinschalig neergezet hebben en nu een financiële invulling vraagt van een kwart miljoen en
een deelnemersveld kent welke de 1500 ver gepasseerd is, dwingt toch groot respect af.
Geweldig!
Een aandachtspunt: De lezing had wel met iets meer beeld materiaal omlijnd mogen
worden. Ook hier was het Annet die voor een attentie zorg heeft gedragen om als blijk van
dank te overhandigen aan Edwin .
Al spoedig na de lezing, om 17.00 uur stond het heerlijke diner (buffet) klaar. Het wat vroege
tijdstip is gekozen vanwege de voetbalwedstrijd Wit-Rusland tegen Nederland welke om
18.00 gaat beginnen.
Een ieder een wel thuis toegewenst en tot volgend jaar 19 april 2020 bij Marveld!

Opgemaakt 15-10-2019 Winterswijk Appie Hemeltjen secretaris Club van Old Grolschen
telefoon 0543 532794.

 

Club van Old Grolschen 14 april 2019

Notulen: Algemene Leden Vergadering 14 april 2019 Camping Marveld te Groenlo.

Opening.

Met een woord van welkom opent om 12 .10 uur de voorzitter Joop Meulenbeek de Algemene Leden Vergadering. Onze penningmeester Jos van Beckhoven is afwezig vanwege een cadeau van zijn familie, een lang weekend Londen.
Ton Notten. Er brandt een kaarsje op de lege plek van Ton. Vrijdag 12 april 2019 is de uitvaart dienst voor Ton Notten geweest. Zoals bekend was Ton een gewaardeerd lid en later bestuurslid (secretaris)van de Club van Old Grolschen.
Voorzitter Joop memoreert over Ton, zijn inzet, zijn ziekte, de laatste ontmoeting ,het afscheid. De uitvaartplechtigheid was indrukwekkend. Naast de onze moest Ton van diverse verenigingen gedwongen afscheid nemen. Het kaarsje blijft branden tot na de vergadering. Appie draagt een eigen gemaakt gedicht voor zingen. De vergadering wordt vervolgd met het zingen van het clublied.

Notulen.

Notulen van 14 oktober 2018 evenals het jaarverslag secretaris 2018 geschreven door Ton worden aangenomen.

Lief en Leed. Annet deelt mede over Lief en Leed. Diverse leden moeten deze dag verstek laten gaan vanwege ziekte. Hetty en Willem Piek- Jansen. Willem is onverwachts in het ziekenhuis opgenomen. Joke Holweg-Vaanrwerk haar man is ernstig ziek en Carla Smit-Moormann.

Groenlo actueel. Vervolgens vertelt Annet over diverse veranderingen/gebeurtenissen in Groenlo zoals: 31december 2018 is de juwelierszaak, voorheen Moormann, definitief gesloten. Op de brouwersplek, de plek waar ooit de brouwerij Grolsch stond, wordt mooi gebouwd. Met “ De Mattelier” Groenlo’s Culturele centrum, welke grotendeels op vrijwilligers draait, gaat het voortreffelijk. Het draait als een tierelier! Het stadsmuseum heeft plannen om naar de oude Calixtus kerk te gaan. Vanwege de komst van de Jumbo in Groenlo aan de Borculoseweg, waar nu de Emté zit, wordt gerenoveerd. De parkeerplaats wordt o.a. efficiënter ingericht. De speeltuin Ravot’n, eveneens nabij de Borculoseweg, is nu ook geopend volgens Wim Nieuwenhuis. Dinie Arink van de overbekende winkel aan de Mattelierstraat is van plan om op 25 mei 2019 honderd jaar te worden. Omdat Annemarie Broshuis zich het meest heeft ingespannen voor de Carnaval in Groenlo heeft zij de onlangs de J. Moormann trofee(speld) gewonnen.

Financiën. Betaling van contributie 2019 kan vandaag bij Annet. De kascommissie meldt de kas van de Club te hebben gecontroleerd en dat alles prima in orde is. Documentatie daarover wordt aan de voorzitter overhandigd.

Bestuursverkiezing. Jos van Beckhoven moet volgens rooster aftreden. Jos heeft aangegeven zich herkiesbaar testellen. Er zijn géén andere kandidaten! Met algehele stemmen wordt Jos van Beckhoven herkozen. Verkiezing bestuurslid vacature secretaris. Voorzitter vraagt of er kandidaten zijn. Niemand geeft zich aangemeld. Ook heeft zich niemand voor deze vergadering gemeld.
Er wordt uitleg gegeven dat de huidige tijdelijke secretaris deze taak op zich wil nemen echter de ledenadministratie ervan los gekoppeld moet worden. Als iemand dit wil gaan doen is de vacature ingevuld.

Toelichting: De persoon die de ledenadministratie op zich neemt hoeft géén deel uit te maken van het bestuur. Derhalve hoeft er geen bestuursvergaderingen te worden bijgewoond. Er melden zich meerdere mensen. Henri van Uem wordt de nieuwe ledenadministrateur zonder deel uit te maken van het bestuur. Harry Groot Kormelink wordt eerste reserve. Nieuwe leden, badges opspelden. De volgende nieuwe leden krijgen hun badge opgespeld door de vakkundige hand van Annet: Elly Gebbink. Maria Blankenborg is niet geweest .Theo van Dongeren ,Louise Oud-Huethorst, Mieni Jansen, Veronica Klooster-Hemeltjen, Mieke Meulenbeek, en Annie te Molder-Hemeltjen. Tineke Raats is niet geweest.
De volgende bijeenkomst is op zondag 13 oktober 2019 in de Lange Gang te Groenlo. Staat vast De dagindeling wordt voorgelegd. Na de lunch gaan we, wie dat kan en wil, een nieuw huis bekijken alhier op Camping het Marveld. Om circa 15.00 uur is Ferry Broshuis paraat voor zijn lezing c.q. voordracht. Om 16.00 uur is er muziek. Om 18.00 uur staat het diner klaar en rond de klok van 19.00 uur nemen we weer afscheid.

Voorstellen.
Theo van Dongeren stelt zich graag even voor. Hij is geboren op het Schralenstein en dus een echte Old Grolschen. Zijn vader was oprichter van de toneelvereniging DITO. Theo woont nu in Didam na jaren in Doetinchem te hebben gewoond.

Sluiting.
Om 13.00 uur sluit onze voorzitter Joop Meulenbeek deze bewogen en bijzondere vergadering.

Najaarbijeenkomst op zondag 14 oktober 2018

Van Willemken Anten en meneer Cobus

Nostalgisch, zo mag je de najaarsontmoeting van de Club van Old Grolschen op 14 oktober 2018 toch wel betitelen. Maar zo begon de dag niet. Zoals gebruikelijk werd er, natuurlijk in een ontspannen sfeer, eerst vergaderd. Na het welkom door voorzitter Joop Meulenbeek zong iedereen uit volle borst het Leedjen van Grolle mee.

Vervolgens nam Annet v.d. Markt-Moormann de ontwikkelingen in Groenlo door, maar niet nadat zij aandacht had besteed aan het overlijden op 94-jarige leeftijd van Paula de Groen-Lockefeer, de weduwe van Herman de Groen. Annet vertelde dat het door de stroom van toeristen een drukke zomer is geweest. Het Marveldtreintje reed af en aan. Zij attendeerde haar gehoor al vast op de nieuwe huizen aan het voormalige Europlein en de opknapbeurt die het Heydenrijck had ondergaan. Tijdens een korte wandeling, later deze middag, kon iedereen hier een oog aan wijden. Het honderdjarige bestaan van zowel de s.v. Grol als de ondernemersvereniging werden ook door haar gememoreerd. Tenslotte vertelde Annet dat eind deze maand wordt het stadspark Grolse Weiden officieel wordt geopend.

Wat een weelde! Zeven nieuwe leden

Nee, we gaan het nu eens niet over het weer hebben. Waarom zouden we ook? Dat is immers altijd prima tijdens de halfjaarlijkse ontmoetingsdag van de Club van Old Grolschen. Op zondag 8 april stond die vooral in het teken van de begroeting van nieuwe leden. Maar liefst zeven personen konden aan het ledenregister worden toegevoegd. Graag zouden we hier hun namen hebben vermeld maar het is maar de vraag of dat niet strijdig is met de nieuwe Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). Maar later wat meer over deze door sommigen als overdreven regelzucht betitelde regeling.
Zeven nieuwe leden en nog minstens een stuk of drie in de wachtkamer – ze waren nu als gast aanwezig, maar wie weet? – is een weelde die onze club niet meer gewend was. Deze aanwas compenseert het vertrek van enkele leden. Meestal lagen daar medische redenen aan ten grondslag. Veel aandacht werd besteed aan het vertrek van onze oud-voorzitter Jan Wientjes. De bestuursleden Annet van de Markt-Moormann en Appie Hemeltjen zochten hem in Zevenaar op met een fles cognac en een bloemetje voor zijn echtgenote. Ook Jos Neijenhuis, die naar Winterswijk vertrok, kreeg bezoek van deze bestuursleden.
Annet maakte hiervan melding in haar bijdrage over lief en leed aan het begin van de vergadering waarmee de dag werd geopend. Ze praatte de aanwezigen ook bij over de ontwikkelingen in Groenlo gedurende de afgelopen zes maanden. Zo kwamen de Slag om Grolle – een succes ondanks het minder goede weer -, het faillissement van het tehuis Het Groene Bos en de voortzetting daarvan onder de naam Sonnevanck, het vijftigjarig bestaan van Marveld en de concentratie en sluiting van basisscholen voorbij.
Voorzitter Joop Meulenbeek stelde met tevredenheid vast dat de verhoging van de contributie met tien euro niet tot negatieve reacties had geleid. Penningmeester Jos van Beckhoven vulde later aan dat inmiddels vrijwel iedereen de contributie heeft voldaan. Slechts een handjevol leden heeft dat nog niet gedaan. Ze zullen de komende maand schriftelijk worden verzocht dit verzuim alsnog goed te maken.
De voorzitter stond ook stond hij stil bij de nieuwe website. De oude was technisch achterhaald en gevoelig voor storingen. Voor vierhonderd euro kreeg onze club een nieuwe site die overzichtelijk en aantrekkelijk werd genoemd.
Zoals eerder gezegd treedt op 28 mei de AVG in werking. Omdat onze club over notarieel vastgestelde statuten beschikt, valt zij er ook onder. Er moet een protocol worden opgesteld waarin wordt geregeld hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Onze secretaris Ton Notten heeft enkele andere functies waarin men al een eind op weg is met het opstellen van zo’n protocol. Onze club hoeft dus het wiel niet uit te vinden.
De vergadering, die traditiegetrouw weer was geopend met het Leedjen van Grolle, werd afgesloten met de mededeling dat de najaarsbijeenkomst wordt gehouden op zondag 14 oktober. Dit zal ook weer in De Lange Gang gebeuren. Omdat het in het najaar altijd erg druk is op het Marveld, is besloten om, bij wijze van proef, voortaan in april op het Marveld en in oktober in De Lange Gang bijeen te komen.
Na de lunch wandelden we naar het nieuwe sociaal-cultureel centrum De Mattelier waar we werden begroet door voorzitter Hans Tops en directeur Tonnie Zieverink. Eerstgenoemde praatte ons bij over de ontstaansgeschiedenis waarna Tonnie Zieverink vertelde hoeveel clubs en organisaties er inmiddels gebruik van maken. Heel bijzonder was zijn mededeling dat De Mattelier inmiddels over tachtig vrijwilligers beschikt. Dat velen van hen ook een groot aandeel hebben gehad in de verbouw van de voormalige woning van dominee Haspels en de aanbouw bleek uit de film die hierna werd vertoond. Na een rondgang door het imposante gebouw wachtte de leden nog een optreden van het klarinetduo Laurens Gebbink en Appie Hemeltjen. Zij brachten de toehoorders in vervoering met The Rose en kregen daarna iedereen weer aan het zingen met het Leedjen van Grolle.
Weer terug in De Lange Gang werd de door Jos van Beckhoven georganiseerde loterij zonder nieten ter versterking van de kas gehouden. De zestig loten van vijf euro vlogen als zoete broodjes over de toonbank. Vervolgens ontstond er nog een ruilhandel die voor de nodige hilariteit zorgde.
Met een welverzorgd en smakelijk buffet werd deze geslaagde en uitstekend bezochte dag afgesloten.

Ton Notten