Menu Sluiten

Op de eerste verdieping van Villa Adriana, de plek waar brouwerij Brouwersnös is gevestigd, moet een opleidingsplek voor de voedingstechnologie komen. Gildehüs, zoals de plek gaat heten, is een samenwerkingsverband van verschillende middelbare scholen in de regio. Louise Huethorst, geboren in Groenlo en nu woonachtig in Hengelo O., vertelde erover tijdens de najaarsbijeenkomst van de Club van Old Grolschen. Zij besloot haar verhaal met de Gildehüs Ballade die hierbij wordt afgedrukt (Op de foto Louise Huethorst).

D'r  kümmt 'n Gilde- en Brouwershüs

Al an dn Grolschen Gracht

We’j warkt en spölt met man en macht

We’j bunt al aardig thüs

Deur VAKMANSCHAP en MEESTER zang                                                                                 

bunt we’j niet èns een bètje bang

Refrein

We’j zegt wat we’j wilt en

We’j dot wat we’j zeg

met LEADER goat we’j op weg(2x)

We’j bouwt ok mooie warkplekk'n

Veur Leerling, Meester en Gild'n

‘nLêvn Lang Lêrn is wat Se’j doar wild’n

Acht’hook kummt an s’n trekk’n

Educá-sie en Rekreá-sie

Krig-int-hüs ‘n duurza-me rela-tie

Refrein