Menu Sluiten

Geachte leden! Winterswijk 28-06-2021.

Met grote vreugde deelt het bestuur van de Club van Old Grolschen u mede dat op 17 oktober 2021 aanvang 12.15 uur, zaal open 11.45 uur, er eindelijk een bijeenkomst zal plaatsvinden. Desgewenst kunt u deze datum alvast noteren. Uiterlijk eind augustus van dit jaar komen we bij u terug met de officiële uitnodiging. Natuurlijk mag u zich nu ook al opgeven bij het secretariaat middels telefoon 0543 532794, per brief of per e-mail. Bij dat laatste graag aanhouden het e-mailadres: f2hhackie@gmail.com
Over de contributie van het afgelopen jaar heeft het bestuur als volgt besloten:
Contributie 2020 en 2021.
Omdat in het jaar 2020 nauwelijks activiteiten hebben plaatsgevonden en in 2021 de eerste bijeenkomst niet door kon gaan vanwege de wereldwijde corona pandemie, heeft het bestuur besloten om in 2020 geen contributie te heffen.
Van de leden die reeds de contributie voor 2020 voldaan hebben zal deze contributie overgeheveld worden naar 2021. Leden die de contributie voor zowel het jaar 2020 alsmede 2021 betaald hebben daarvan zal de betaalde contributie voor het jaar 2021 uiteraard doorgeschoven worden naar het jaar 2022.
Het bestuur spreekt de hoop uit dat u de zware corona tijd goed bent doorgekomen en hoopt u allen weer te zien op de zeventiende van de tiende in het jaar 2021.
Locatie in café ‘De Lange Gang’ Kevelderstraat 15 7141 BE Groenlo.
Met vriendelijke gezonde groeten en tot ziens!

Namens het bestuur,

Appie Hemeltjen secretaris.