Menu Sluiten

Verslag ledenvergadering Club van Old Grolschen in de Lange Gang te Groenlo 09-10-2022.

Op alweer een zonnige zondag 09 oktober 2022 trokken vele Old Grolschen richting hun geliefde Grolle. De reden was de zoveelste bijeenkomst van de meer dan veertigjarige bestaande vereniging van de Club van Old Grolschen. De bijeenkomst werd gehouden op de plek waar eeuwen geleden het allereerste glas Grolse bier gedronken met name in de Lange Gang aan de Kevelderstraat te Grolle.

Opening.
Het kan niemand ontgaan zijn dat onze voorzitter Joop Meulenbeek met enige onthulde blijdschap de vergadering der leden van de Club van Old Grolschen precies om 12.00 uur opende.
Mededelingen.
Direct na het openingswoord werd het woord gegeven aan Appie Hemeltjen de secretaris van onze club met de mededeling dat vier leden zich dit jaar bedankt hebben voor het lidmaatschap van onze vereniging vanwege gezondheid redenen. Helaas! Zijn tweede en tevens voor het moment laatste mededeling was dat één nieuw lid zich heeft aangemeld. Huub Adema van harte welkom.
Het woord ging vervolgens naar Annet. Zij droeg op haar leuke en duidelijke manier diverse veranderingen te Grolle van het afgelopen halfjaar over het voetlicht. Om enkele te noemen. Op de Markt hoek Nieuwstraat en de Markt is nieuw gebouwd boven appartementen en beneden een is o.a. een nieuw Cubaans restaurant gekomen. Een groot deel van de winkel van Gunnewiek aan de Beltrumsestraat gaat verdwijnen. De ernstige brand op het scouting terrein. Ons lid en voormalige voorzitter Iet gaat exposeren in de oude stadsboerderij. Ook Gerrit Westerhof exposeert dan. Dat de schilder Wamelink van de Beltrumsestraat niet alleen kozijnen en deurposten kon schilder maar ook kunstschilder was wisten maar weinigen. Er werd gevraagd aan hen die hiervan ook maar iets af weten dit kenbaar te maken zodat we dat mogelijk door kunnen spelen opdat geen schilderij verloren zal gaan. Een expositie wordt gehouden augustus – september 2023 in de stadsboerderij te Groenlo Notenboomstraat. Aanstaande weekend is eindelijk na drie jaar weer het grote spektakel ‘De Slag om Grolle’ aan de beurt. Een toevallige expositie is er vandaag in de kapel van de Molenberg alwaar de Nachtwacht van Rembrandt tentoongesteld wordt, het is wel een replica. Wie dat wil kan gaan kijken. Opgelet om 14.00 uur zijn we allemaal present in het Stadsmuseum aan de Mattelierstraat. Daar worden we ingedeeld in drie groepen. Leden die een museum kaart hebben kunnen in het museum inchecken. Niet in Grolle maar in Epe is Louis Meulenbeek voor dit jaar de schutterskoning geworden. Lang leve onze koning in ‘ballingschap’.

Financieel.

Onze penningmeester Jos kan ons verheugd mededelen dat er voldoende in kas is om vandaag onze bijeenkomst te organiseren. Altijd fijn om te horen dan hoeven we niet met de pet rond. De kascommissie gaat volgend jaar de kas inspecteren. Wegens omstandigheden lukte het dit jaar niet. Allen bedankt voor de contributie bijdrage.
Badges.
Over de badges verandering en uitdeling geeft Henri uitleg. De tekst is gewijzigd. Letters zijn groter.
Volgende bijeenkomst voorlopig gepland op 09 april 2023. Een zeer goede opmerking vanuit de vergadering is dat het dan Pasen is. Inmiddels heeft Annet geregeld met Marveld dat het 02 april 2023 wordt.

Rondvraag.

Harry Pothof attendeert ons indien men naar de kapel gaat kijk nog even naar de Molenberg nu het nog kan. Alles gaat tegen de vlakte met uitzondering van de oude kapel. Er wordt een nieuwe Molenberg gebouwd.
Herman Huiskes vestigde onze aandacht op een uniek boekje over Heringa en Lasonder.
De lief en leed commissie gaat een bezoek brengen bij Harry en Ria Groot-Kormelink vanwege dat Harry jarenlang onze fotograaf is geweest en als zodanig hele albums heeft volgeschoten met foto’s.
Voorzitter Joop sluit de relatief korte ledenvergadering om 12.30 uur.
Na de koffie, de ledenvergadering en de lunch ging men rond de klok van één uur richting kapel van het voormalige ziekenhuis alwaar een replica te zien was van de Nachtwacht. Zij die slecht ter been zijn werden vrijwillig gebracht en gehaald. TOP! Ieder kon op zijn eigen manier en in alle rust de Nachtwacht bekijken met of zonder een aangeboden bakkie leut.
Rond de klok van 14.00 uur waren we met zijn allen binnen de muren van het Stadsmuseum aan de Mattelierstraat; het voormalige politiebureau. Onze groep bestaande uit ruim veertig leden werd de filmzaal ingeloodst om een duidelijke film te bekijken rond het jaar 1627 met als thema het beleg van Grolle door Frederik Hendrik. Na de film werd de grote groep in drieën gesplitst. De ene groep ging naar de eerste verdieping om daar een en ander te horen over het leven en wonen rond de tijd van 1627. De tweede groep ging aan de koffie/thee. De laatste groep bleef beneden om enkele maquettes en de uitrusting van soldaten uit die tijd in Grolle te bekijken van Grolle. Ook hier was een gids die uitleg gaf en vragen beantwoordde. Het was boeiend en spannend om je even te verplaatsen in die oude spannende tijd van meer dan 400 jaar geleden in en rondom Grolle.
Na het bezoek aan het stadsmuseum gingen we massaal weer terug naar ons honk De Lange Gang aan de Kevelderstraat. Tim Ebbers stond al met zijn stem en gitaar klaar om ons met zijn achtergrondmuziek te begeleiden naar het diner. Wat hadden we elkaar in die tijd veel te vertellen. De vraag die gesteld zou kunnen worden: Heeft men Tim eigenlijk wel gehoord? Het diner stond klokslag half zes klaar als sluitstuk van onze tweede bijzondere gezellige bijeenkomst van de Club van Old Grolschen. Leden die er niet waren hebben iets gemist.
Volgend voorjaar nieuwe kans op 02 april 2023 bij Marveld te Groenlo.

Appie Hemeltjen secr. 14-10-2022 Winterswijk.