Menu Sluiten

Beste leden van de Club van de Old Grolschen,

Hierdoor berichten wij u dat nog vrij onverwacht ons lid Hans Jansen op 74 jarige leef tijd is overleden te Groenlo d.d. 14 november 2022 de crematie heeft inmiddels plaats gevonden op donderdag 24 november 2022. Naar de Club van Old Grolschen is geen overlijdens bericht gestuurd maar voor de goede gang van zaken willen wij u alsnog op de hoogte stellen van dit droevig bericht.

Namens het bestuur.